sufity podwieszane

 Oferujemy Pa?stwu szerok? gam? kompletnych systemów o bogatym wzornictwie i zró?nicowanych w?asno?ciach:

monolityczne pe?ne, perforowane, ?ukowe oraz kasetonowe

Zalety wynikaj?ce ze stosowania gipsowych sufitów  to wysoka odporno?? na ogie?, trwa?o??, ?atwo?? odnawiania, estetyka, szeroki zakres w?asno?ci akustycznych.

 

Zdj?cia z realizacji:

Teatr Syrena

 

 

  

 

 

partner_1m
partner_2m
partner_7m
partner_5m
partner_6m
partner_3m
partner_4m
Created by Joomla & Strony www